Vier ogen principe

KinderVilla brengt het vier-ogenprincipe op verschillende manieren in praktijk.

We vinden we het belangrijk om kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving op te vangen. Daarom werken we bij alle vestigingen van KinderVilla volgens het zogeheten vier-ogenprincipe. Het vier-ogenprincipe is in het leven geroepen door de commissie Gunning n.a.v. de zedenzaak in Amsterdam. Het houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren om de veiligheid in de kinderopvang de vergroten. KinderVilla brengt het vier-ogenprincipe op verschillende manieren in praktijk.

Aanspreekcultuur

We creëren een open en professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar aan te spreken op gedrag zo laag mogelijk is. Jaarlijks komt dit meerdere malen aan bod. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken van nieuw personeel, als onderdeel van teamvergaderingen en tijdens workshops.

Samenwerken en samenvoegen van groepen

De sociale controle binnen KinderVilla is groot door de samenwerking van groepen op verschillende momenten van de dag. Bijvoorbeeld met activiteiten en tijdens pauzes. Daarnaast openen en sluiten peutergroepen in het atelier. Het openen en sluiten van de dagopvang gebeurt altijd met minimaal twee medeopvoeders. Stagiaires en kwaliteitscoaches zetten we zoveel mogelijk boventallig in op vroege en late diensten. Hiermee beperken we de momenten van alleen staan. Uitstapjes doen we met (minimaal) twee medeopvoeders.

Boventallige inzet

Alle vestigingen werken met een kwaliteitscoach en vestigingsmanager die dagelijks op alle groepen komen. Stagiaires zetten we boventallig in op de groepen. Indien mogelijk is er ook een assistent medeopvoeder (huishoudelijke hulp) die op alle groepen komt. Zo zijn er met grote regelmaat mensen die meekijken / luisteren.

Bouwkundige voorzieningen in het kader van transparantie

In deuren zijn extra ramen geplaatst, of ze zijn geheel voorzien van glas. Een oplossing met meerdere voordelen: iedereen kan naar binnen kijken, het is open en vriendelijk en de kinderen hebben een doorkijk. Er zijn daarbij open verbindingen van groepen door de gezamenlijke keuken en het atelier. Ramen in deuren worden nooit dichtgeplakt of beschilderd, zodat er altijd een goed zicht is. In elke slaapkamerdeur zit een ‘spieker’ of anders staat er een babyfoon / videofoon. Daar waar het zicht op de groepen door hoeken bemoeilijkt is zijn hoekspiegels geplaatst.

Inzet moderne audiovisuele middelen

Webcam: Elke groep is voorzien van een webcam. Op elk moment van de dag zijn ouders in de gelegenheid om in te loggen/ mee te kijken. Intern kan er vanaf kantoor en op alle computers ingelogd worden.
Deurbeleid/ vingerscan: Ouders kunnen onaangekondigd meekijken en luisteren doordat ze het pand binnen komen d.m.v. een vingerscan. Onbekenden bellen aan en melden zich via de intercom. Als het onaangekondigd is gaat er altijd iemand naar de ingang.

Werving en selectie procedure

We werken volgens vastgestelde richtlijnen op het gebied van werving en selectie. Referenties trekken we altijd na en alle medewerkers zijn in bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag). Nieuwe medewerkers (ook stagiaires) doorlopen een inwerkperiode van een maand. De vestigingsmanager, kwaliteitscoach en collega-medeopvoeders hebben hierin een grote rol. Ze coachen, observeren, en signaleren.
Een vast onderdeel van het inwerken is ook de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

“Onze” kinderen maken het verschil!

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest