Interne evaluatie

Klanttevredenheid staat bij KinderVilla hoog in het vaandel. Om de kwaliteit en daarmee de tevredenheid van ouders te waarborgen doen we jaarlijks een kwaliteitsmeting. Niet alleen ouders worden hierbij betrokken, maar ook medeopvoeders, leveranciers, GGD, het Calibris leerbedrijf en bijvoorbeeld de brandweer. We noemen dit onderzoek ‘360 graden klanttevredenheid’.

We zijn daarnaast altijd op zoek naar feedback om onze dienstverlening te optimaliseren. We willen graag dat iedereen die bij ons werkt blijft groeien. Daarom maakt NCKO ook standaard onderdeel uit van onze kwaliteitsmeting. Door bewust te worden van de manier waarop je werkt kun je blijven verbeteren.

Klachten bij KinderVilla

Als u een klacht heeft over zaken aangaande KinderVilla ten opzichte van u of van uw kind(eren), willen wij deze klacht graag horen en met u samen tot een oplossing komen. Op basis van uw klachten kunnen wij immers onze dienstverlening verbeteren.

Wij gaan ervan uit dat u eerst probeert om met de direct betrokkene(n) tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kunt u gebruik maken van de KinderVilla klachtenprocedure. We hebben deze procedure opgesteld om ervoor te zorgen dat uw klacht op een goede manier bij KinderVilla wordt behandeld. Wanneer blijkt dat u ook met de directie van KinderVilla er niet uitkomt, dan kunt u zich uiteraard alsnog richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang waar KinderVilla lid van is.

Hoe dient u uw klacht in bij de geschillencommissie? Wanneer u uw klacht digitaal bij de geschillencommissie indient, dan kunnen zij deze snel behandelen. Ga hiervoor naar www.klachtenloket-kinderopvang.nl of  www.geschillencommissie.nl en klik vervolgens bij kinderopvang op de groene knop “klachtenbehandeling”. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk of telefonisch via 0900-1877.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest