Highlights van de GGD

KinderVilla naarden, – onaangekondigde inspectie

11 november 2016

“Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit van de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de medewerkers van positieve invloed is op de emotionele veiligheid van kinderen.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. Hun manier van communiceren is sensitief en responsief.
Ook formuleren beroepskrachten hun gedrag naar het kind. Zo is er een jongen met een snotneus. De beroepskracht loopt naar hem toe, zakt door haar knieën en vraagt: “Mag ik je neus even schoonmaken?” Als de kinderen aan tafel gaan op de babygroep, helpt de beroepskracht de kinderen in de zitjes van de eetbank. Ze vraagt aan een meisje: “Zal ik jou in de stoel zetten?” De beroepskracht zakt door haar knieën, spreidt haar armen en het meisje klemt zich aan haar vast. Ze tilt het meisje omhoog en zet haar in het zitje.”

Klik hier voor het volledige rapport .

KinderVilla naarden nso, – jaarlijkse inspectie

1 januari 2016

Bij de beoordeling van de overdracht van normen en waarden is met name naar het gedrag van de beroepshouding gekeken en in hoeverre zij bijdragen aan de overdracht van normen en waarden. Zo wordt de toezichthouder netjes ontvangen en zijn er duidelijke fatsoensnormen aanwezig. De beroepskrachten gaan onderling prettig met elkaar om. Zij geven het goede voorbeeld met betrekking tot gezond leven. Zo neemt een kind afscheid van de groep en mag wat uitdelen. Er is keuze tussen 3 dingen: ontbijtkoek, rijstwafel of cracker. Er wordt geen snoep uitgedeeld en bij het fruit wordt water gedronken.

Klik hier voor het volledige rapport .

KinderVilla ijburg haveneiland, – jaarlijkse inspectie

17 oktober 2016

“De beroepskrachten van de peutergroep communiceren duidelijk en op niveau van de kinderen. Zij praten daarbij op ooghoogte van het kind. Op de babygroepen doen ze dit ook. Er is aandacht voor ieder kind. Op babygroep 1 komen de kinderen de beroepskracht die op de bank een baby voedt, opzoeken. Ze komen een praatje maken. De beroepskracht reageert vervolgens op de signalen (verhalen en geluiden) van de kinderen. Op Babygroep 2 zitten de beroepskrachten bij de baby’s op het kleed. De beroepskrachten verwoorden wat ze de kinderen zien doen en stellen soms een vraag of geven een reactie op de geluidjes die de baby’s maken. Sommige kinderen komen knuffelen met de beroepskracht, wat een vertrouwde band tussen de kinderen en de beroepskrachten illustreert.”

Klik hier voor het volledige rapport .

KinderVilla ijburg steigereiland, – jaarlijkse inspectie

1 februari 2016

De kinderen krijgen de mogelijkheid ervaringen op te doen dankzij de inrichting van de groepsruimtes, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod. Bij alle groepsruimtes hangt er een activiteitenlijst waarop staat aangegeven dat er drie activiteiten per dag plaatsvinden, zowel op de baby- als de peutergroepen. Op de babygroep gaan de kinderen op de dag van het inspectiebezoek onder andere in de zandbak ‘sneeuwpoppen’ van zand maken en sjoelen met ballen. Op de peutergroepen gaan de kinderen een huis knutselen en een hoepelspel doen. Op de baby(-dreumes)groep wordt begonnen met het stimuleren van de zindelijkheid van de dreumesen die eraan toe lijken te zijn. Een van de kinderen wordt gevraagd of het op het potje wil proberen te plassen. Als een kind dit wil, mag het zelf een kleur potje uitkiezen. Daarna wordt het kind even met rust gelaten zodat het kan plassen. Als het niet lukt, reageert de beroepskracht kalm en bemoedigend dat het ze het de volgende keer weer gaan proberen.

Klik hier voor het volledige rapport .

KinderVilla ijburg steigereiland nso,

jaarlijkse inspectie, 23 november 2016

“De kinderen kunnen daarnaast leerervaringen opdoen dankzij de inrichting van de groepsruimte en het activiteitenaanbod. De beroepskracht verklaart iedere dag met de kinderen naar buiten te gaan, bijvoorbeeld naar het park of de speeltuin. Op de dag van het inspectiebezoek gaan de kinderen naar de bibliotheek. De beroepskracht vertelt dat de kinderen ook vaak zelf aangeven en meedenken over wat zij willen doen. Zo hebben de kinderen bedacht dat zij vlinders willen knutselen en een Sinterklaasstaf willen maken. De groepsruimte biedt de kinderen de gelegenheid ervaringen op te doen en is uitdagend ingericht. Zo is er een muziekhoek (met piano), een verkleedhoek, een knutselhoek, een spelletjeshoek, er zijn banken om uit te rusten, er zijn boeken en er is een ruimte voor toneel en spel.

Klik hier voor het volledige rapport .

“De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.”

KinderVilla hilversum, – jaarlijkse inspectie

4 oktober 2016

“Op één van de peutergroepen is er in het bijzonder aandacht voor peuter+ activiteiten. Dat wil o.a. zeggen dat er activiteiten aangeboden worden met betrekking tot zelfstandigheidsbevordering en voorbereiding op school. Kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf hun jas en schoenen aan te doen. De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden en ontwikkelingsgebieden.

In de periode waarin de observatie heeft plaatsgevonden, wordt er gewerkt met het thema ‘herfst’. De beroepskrachten vertellen dat ze de kinderen bijvoorbeeld laten ervaren welke kleuren er ontstaan als bepaalde (herfst) kleuren worden gemengd. Hiermee krijgt de verf-activiteit een creatief maar ook een cognitief karakter. De beroepskrachten vertellen enthousiast over de kinderen en de groep, ze zijn trots op hun werk.”

Klik hier voor het volledige rapport.

KinderVilla hilversum nso,  – jaarlijkse inspectie

4 oktober 2016

Individuele 8+ers worden serieus, respectvol en op passend taal- en verantwoordelijkheidsniveau behandeld. Er komt een meisje huilend naar de beroepskracht toe. Zij zegt dat zij is pijn gedaan door een ander kind. De beroepskracht gaat naast haar zitten en hoort het verhaal aan en zegt: “Wat wil je dat ik doe?” Hiermee toont de beroepskracht haar betrokkenheid en laat ruimte voor de reikwijdte van het kind. Het kind krijgt de kans om zelf te handelen maar krijgt ook de gelegenheid om hulp in te schakelen.

Klik hier voor het volledige rapport.

KinderVilla bussum, – jaarlijkse inspectie

17 juni 2016

Tijdens contactmomenten is de aandacht van de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de baby. Tijdens het verschonen van een baby, praat de beroepskracht tegen het kindje. Ze benoemt wat zij doet en gaat doen en wat ze ziet. “Ik zie jouw voeten en je lange benen.” Ondertussen houdt zij zicht op de groepsruimte waar een dreumes op onderzoek is. De dreumes stapt op een verhoging bij het raam en roept naar buiten “auto” en wijst met zijn vinger. Enthousiast kijkt hij naar achter, richting de beroepskracht en roept nog eens “auto.” Volgens de beroepskracht is dat zijn favoriete plekje op de groep. Hij kan zo goed naar buiten kijken om de auto’s, bussen en vrachtwagens te zien.

Op de peutergroep heerst een aangename sfeer. Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Dit biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten

Klik hier voor het volledige rapport.

KinderVilla bussum nso, – jaarlijkse inspectie

23 mei 2016

In de groepsruimte op de tweede verdieping is een beroepskracht aanwezig met een groepje kinderen. Met een aantal kinderen is zij een knutselactiviteit aan het doen. In de hoek van de groepsruimte hebben drie oudste jongetjes een eigen speelhoek gemaakt. Waarbij zij hun hoekje hebben afgeschermd met de verkleedkist, stoeltjes en speelgoed-dozen. De jongens hebben hun eigen spel. Ze verkleden zich om beurten en dit leidt telkens tot een ander rollenspel, soms rustig, soms wat drukker. De jongens krijgen hiermee eigenheid doordat zij zich kunnen terugtrekken. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Als een rollenspel uitmondt in een klein handgemeen geeft de beroepskracht op passende wijze steun zodat de kinderen de situatie weer aankunnen.

Klik hier voor het volledige rapport.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest