Eigen bed kind

Bij KinderVilla hebben alle kinderen een ‘eigen’ bed. Dat is voor kinderen vertrouwd en veilig, het geeft het kind rust en regelmaat.
Het komt voor dat kinderen bij KinderVilla minder goed slapen dan thuis. Het kan toch onrustiger zijn in de slaapkamer. De medeopvoeders proberen dan zoveel mogelijk rust te creëren, gaan regelmatig kijken en troosten de kinderen. Als een kind te kort geslapen heeft, leggen we het kind op een later tijdstip weer op bed. Voor jonge baby’s bevinden zich hangwiegen op de groep. Baby’s tot 6 maanden slapen altijd op de groep in de wieg. Vanwege het risico op wiegendood leggen we baby’s tot zes maanden nog niet in een bedje. Tenzij ouders daar expliciet toestemming voor geven.

KinderVilla werkt met een protocol ‘wiegendood preventie en veilig slapen ’. Alle medeopvoeders zijn hiervan op de hoogte en de protocollen zijn in de slaapkamers aanwezig.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest