Veelgestelde vragen

Wat kost een extra dag?

KinderVilla biedt ouders de mogelijkheid om naast hun contractdagen op incidentele basis een extra dag af te nemen. Deze dag vraagt u aan bij de medeopvoeders, zij kunnen zien of er op de gewenste dag(en) ruimte is voor uw kind. Een extra dag kan maximaal 2 weken van te voren worden toegezegd. Een extra dag kost € 70,00 per kind. Een halve extra dag kost € 40,00 per kind.

Ik raak mijn baan kwijt, behoud ik het recht op kinderopvangtoeslag?

Als u uw baan verliest heeft u standaard nog 6 maanden (gerekend vanaf de eerste dag dat u niet meer werkt) recht op kinderopvangtoeslag. Tenzij u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt. U mag deze uren dan ook na de 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U dient de kinderopvangtoeslag stop te zetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. Voorbeeld situaties waarin u langer recht op kinderopvangtoeslag heeft:

Dagopvang:

Dit aantal uur wordt als volgt berekend voor de dagopvang: 140% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt, en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 140% = 1747 uur. Dat is 33,5 uur per week. Echter als u slechts 2 dagen opvang afneemt, omdat opa en oma ook een dag oppassen, spaart u elke week 11 uur op. Deze uren mogen nog worden gebruikt nadat de 6 maanden (na uw laatst gewerkte dag) voorbij zijn.

U raakt werkloos op 1 juni, het recht op kinderopvangtoeslag blijft doorlopen tot 1 december, maar u heeft elke week 11 uur opgespaard. 47 weken (tot 1 december) maal 11 uur = 517 uur. U heeft dan nog recht op 517 uur kinderopvang toeslag in dat zelfde kalenderjaar. Dit is dan meer dan voldoende om uw kind tot het eind van het kalenderjaar naar de opvang te brengen, met behoud van de toeslag.

Naschoolse opvang:

Bij de nso heeft u recht op 70% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 70% = 873 uur. Dat is 16,8 uur per week. Als u 2 middagen nso afneemt, omdat u partner ook een middag met de kinderen thuis is, neemt u per week gemiddeld 12 uur af, u spaart dus 4,8 uur per week.

U wordt werkloos per 1 april, dan loopt het recht op kinderopvangtoeslag nog door tot 1 oktober. U heeft elke week 4,8 uur gespaard. 38 weken (tot 1 okt) maal 4,8 uur = 182,4 uur. U heeft dan nog recht op 182,4 uur kinderopvangtoeslag in dat zelfde kalenderjaar. U kunt dan de opvang nog 15 weken laten doorlopen voor 2 dagen, tot het eind van het jaar dus.

Conclusie: Als u een deel van de opvang via het informele circuit heeft geregeld, (oma, opa, buurvrouw o.i.d) heeft u meestal langer dan 6 maanden na ontslag, nog recht op kinderopvangtoeslag. Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke situatie dan helpen wij u graag. U kunt uw mail sturen naar planning@kindervilla.com Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl

Mag ik niet gebruikte dagen op een ander moment inzetten?

Het is mogelijk om gemiste dagen, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, in te halen. Binnen 1 kalendermaand mogen de opvangdagen geschoven worden. U kunt deze ruildagen aanvragen bij de medeopvoeders op de groep, zij kunnen zien of er op de gewenste dag(en) ruimte is voor uw kind.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dagen te ruilen:

• Binnen 1 kalendermaand, dus van de eerste tot de laatste dag van de maand.

• Binnen 1 week, waarbij de kalendermaand overschreden mag worden.

Ruilen mag alleen tijdens de looptijd van het contract. Als de plek is opgezegd, mogen er na de laatste contractdatum geen dagen meer geruild worden. Als voorbeeld: een plek wordt opgezegd per 31 juli, dan mag 28 juli niet meer geruild worden tegen 1 augustus.

En voor de nso is er nog een extra mogelijkheid:

• Binnen de 6 weken van de zomervakantie mag er ook geruild worden met dagen.

Een schooldag kan niet geruild worden met een vakantie of een (betaalde) studiedag. Dit omdat voor een schooldag minder uren worden berekend dan voor een vakantie- of studiedag. Ouders kunnen hun aanvraag voor ruilen zo ver van te voren indienen als ze willen.

Medeopvoeders mogen de ruildag maximaal 2 weken voor de gewenste ruildag toezeggen.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest