Kinderopvangtoeslag

Als uw kind(eren) naar een geregistreerde kinderopvang gaan en beide ouders werken, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2017 gaat de kinderopvangtoeslag flink omhoog. Hoeveel voordeel levert dat nu concreet op voor uw persoonlijke gezinssituatie? Via www.toeslagen.nl. kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en uw netto kosten en mogelijke besparing t.o.v. 2016 berekenen.

De kinderopvang brengt een bruto bedrag per maand bij u in rekening en per maand kunt u van de belastingdienst een percentage terug krijgen. U ontvangt deze toeslag vooraf, zodat u de kinderopvang op tijd kunt betalen.

Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Heeft u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding.

Stopt u in 2017 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of volgt u geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk? Dan heeft u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U dient de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Heeft u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op heeft? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Heeft u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Meer informatie over deze regeling treft u hier aan.

Pin It on Pinterest