Onze Medewerkers

KinderVilla biedt meer dan opvang. KinderVilla biedt een tweede thuisbasis.

Ons Team

Alle teams bij KinderVilla bestaan uit gemotiveerde medeopvoeders die bewust gekozen hebben voor het vak kinderopvang. Binnen de teams maken wij zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij. Een combinatie van jonge ambitieuze medeopvoeders en meer ervaren medeopvoeders van middelbare leeftijd. Allemaal met diverse culturele achtergronden en in verschillende stadia qua levenservaring. Bij de sociale ontwikkeling van een kind is zowel de invloed van vrouwen als mannen belangrijk. Beiden zien wij graag terug in een optimale samenstelling van ons team.

Medeopvoeders

Onze professionals dragen bij aan de opvoeding van uw kind. Dat is ook de reden dat wij hen medeopvoeders noemen. Zij vangen uw kind op in een vast dagritme en luisteren/kijken naar wat het kind wil. Respect en vertrouwen zijn daarbij het uitgangspunt.

Voordat nieuwe medewerkers bij KinderVilla mogen starten doorlopen zij een strenge sollicitatieselectie – en screening. Zodra ze deze procedure succesvol doorlopen hebben, beginnen ze met een intensief inwerkprogramma. Ze worden daarin begeleid door een kwaliteitscoach. Al onze medeopvoeders worden bovendien jaarlijks bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, pedagogiek, Gordon-methode en kinder-EHBO.

KinderVilla hecht veel waarde aan structuur en rust op de groep. We bereiken dit door al onze medeopvoeders dezelfde werkwijze aan te leren. Mocht er onverhoopt een medeopvoeder ziek zijn dan kan een collega zonder problemen invallen. Doordat we werken met vaste krachten en vaste invallers op alle vestigingen kennen de medeopvoeders elkaar goed en heerst er een familiare sfeer binnen onze teams.

Medeopvoeders onderhouden uiteraard ook goed contact met de ouders. Ieder kind heeft een vaste mentor op zijn groep. Een vast gezicht voor uw kind en voor uzelf. De mentor is bovendien verantwoordelijk voor het monitoren van de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en voert ook de kind/ouder gesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden.

Door continue scholing op de werkvloer en veel persoonlijke aandacht van de kwaliteitscoaches behoren onze medeopvoeders tot de beste van Nederland.

“Onze” kinderen maken het verschil!

Assistent medeopvoeder

Binnen ons team is er ook plek voor assistent medeopvoeders. Zij zijn verantwoordelijk voor de huishouding van de vestiging. Daarnaast ondersteunen zij medeopvoeders op de groep met praktische zaken. Hierdoor hebben de medeopvoeders meer tijd en ruimte om bezig te zijn met hun vak. Zij kunnen een maximale bijdrage leveren aan de zorg en opvoeding van uw kind.

Stagiaires

Daar waar mogelijk plaatsen we ieder jaar stagiaires op de groepen.

sbb-beeldmerk

Afdeling Pedagogiek

Vanuit het hoofdkantoor worden alle kwaliteitscoaches en vestigingsmanagers ondersteund door de afdeling pedagogiek. Deze afdeling bestaat uit HBO-geschoolde professionals en richt zich volledig op de verdieping en verbetering van het pedagogisch beleid. Zij zijn altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen pedagogiek, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteitsrichtlijnen en protocollen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de kwaliteitsmeting van het NCKO.

Hoofdkantoor

Vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum werken we met een klein, enthousiast team aan de ondersteuning van onze vestigingen. Zowel de afdeling planning, administratie, personele zaken als de afdeling pedagogiek is hier gevestigd. Door de ondersteuning vanuit ons hoofdkantoor ligt de focus van onze medewerkers volledig op de zorg voor de kinderen.

Kwaliteitscoach

Bij KinderVilla werken we met kwaliteitscoaches. Iedere vestiging heeft een eigen kwaliteitscoach. Zij begeleiden alle medeopvoeders bij hun pedagogisch handelen. Doormiddel van trainingen en gesprekken wordt de nieuwste kennis op het gebied van kindontwikkeling gedeeld met alle teams. Door deze begeleiding wordt er voortdurend gewerkt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van KinderVilla. Medeopvoeders stimuleren hierdoor de ontwikkeling van het kind optimaal.

Minimaal een keer per week zijn de kwaliteitscoaches zelf aanwezig op een van de groepen in hun eigen vestiging. Door hun aanwezigheid op de werkvloer hebben de kwaliteitscoaches zelf ook persoonlijk contact met de kinderen en hun ouders.

Vestigingsmanagement

Het vestigingsmanagement van alle locaties van KinderVilla wordt gevoerd door de directie. De kwaliteitscoaches en de medeopvoeders worden direct vanuit de directie aangestuurd om lijnen kort te houden en snel te kunnen schakelen. Per vestiging vormen de medeopvoeders en hun kwaliteitscoach een ‘zelfsturend team’. Zij dragen samen zorg voor de algemene bedrijfsvoering op locatie en worden daarbij door directie en hoofdkantoor ondersteund.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest