Missie & Visie

KinderVilla biedt meer dan opvang. KinderVilla biedt een tweede thuisbasis.

De eerste jaren van een kind zijn essentieel voor zijn ontwikkeling. Ouders, verzorgers en familie zijn nauw betrokken bij de opvoeding. Maar de ontwikkeling van een kind wordt ook beïnvloed door de wereld eromheen. Kinderopvang speelt hierbij een grote rol. Het is daarom belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

“Onze” kinderen maken het verschil!

Natalie Feijen & Eugenie Seur
Oprichters KinderVilla

Bij de start in 2000 hebben we gekozen voor een concept dat uitsluitend uitgaat van de ontwikkeling van het kind. Een pedagogisch verantwoorde begeleiding van het kind staat centraal binnen KinderVilla. We werken met de vier wettelijke pedagogische basisdoelen, de zogeheten 4P’sveiligheidpersoonlijke groei, sociale groei en normen & waarden. Deze doelen zijn verankerd in onze werkcultuur, worden gebruikt in de omgang met kinderen en komen terug in de communicatie naar ouders.

Uiteraard vormen opvang en verzorging in een veilige omgeving de basis. Dit realiseren we door te werken met kleine groepen, vaste medeopvoeders en een huiselijke sfeer in onze panden. Binnen deze veilige omgeving worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun groeiproces. Doordat ze de mogelijkheid krijgen zelf te ontdekken en te leren worden kinderen zelfverzekerder en gelukkiger.

Kinderopvang is dus wat ons betreft meer dan het opvangen van kinderen omdat ouders willen werken. Kinderen zijn onze toekomst. Spelend en onderzoekend leren is de beste voorbereiding op het basisonderwijs. Al onze leeftijdsgerichte activiteiten sluiten daarom aan bij de hierboven genoemde pedagogische doelen. We investeren nu voor later.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en hoe we onze visie in praktijk brengen? Kijk dan onder de kopjes ‘Waarom KinderVilla’ en ‘Filosofie’. Daar leest u meer over: de pedagogisch basisdoelen, gordon methode, veiligheid, werkwijze en de meerwaarde die ouders ervaren bij KinderVilla.

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goede opvang. Bij KinderVilla stellen we ons ten doel hier een onmisbare bijdrage aan te leveren. “Onze” kinderen maken het verschil!

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest