Thema's

Het doel van KinderVilla is kwaliteit bieden en de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Dit betekent meer dan zorg alleen. Creativiteit speelt een grote rol binnen onze filosofie. Vandaar dat we kiezen voor het werken met thema’s. Onze thema’s hebben allemaal een doel. Bijvoorbeeld het ontdekken van materialen, de jaargetijden leren kennen of het werken aan een bepaald onderwerp.

Voorafgaand aan een nieuw thema maken medeopvoeders samen een plan. Ze werken de activiteiten uit en verwerken deze in de kindkar. Vervolgens wordt er als start van het thema een openingsbijeenkomst gehouden voor alle groepen in het atelier. Daarna gaan de groepen ieder voor zich aan de slag met de activiteiten binnen het thema.

 

Creativiteit speelt een grote rol binnen onze filosofie. Vandaar dat we kiezen voor het werken met thema’s.

Alle activiteiten passen binnen de vijf cultuur pijlers van KinderVilla. Ze sluiten aan bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van het kind. Medeopvoeders laten kinderen zien wat allemaal mogelijk is zodat het kind er daarna zelf invulling aan kan geven. De medeopvoeder stimuleert het kind om mee te doen aan activiteiten. Als een kind op een dergelijk moment ervoor kiest wat anders te doen, is dat goed. We geven het kind de ruimte om keuzes te maken. Aan het einde van het thema organiseren we een afsluiting. Kinderen doen mee in wat ze geleerd hebben of laten zien wat ze gemaakt hebben.

We besteden daarnaast veel zorg aan de aankleding van de ruimtes. Op de groepen zijn kleine accenten van het actuele thema terug te zien. Op de gangen en het atelier is het uitbundiger. Daarbij houden we er rekening mee dat het op kind-hoogte gepresenteerd is (Reggio Emilia).

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd over de thema’s waarmee we werken. Medeopvoeders maken tijdens de activiteiten foto’s die in het dagoverzicht komen te staan. Magische momenten worden ook via de e-mail aan ouders gestuurd.
Per kwartaal ontvangen ouders bovendien een nieuwsbrief met foto’s en informatie over de thema’s. Daarnaast vragen we ouders ook materialen mee te brengen (bijvoorbeeld schelpen voor het strandthema). Dit bevordert de betrokkenheid van kinderen en ouders bij de activiteiten.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest