NCKO

NCKO staat voor Nederlands Consortium Kinderopvang. Dit is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van pedagogen en ontwikkelingspsychologen. Zij doen onderzoek naar het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Hiervoor heeft het NCKO een meetinstrument ontwikkeld: de kwaliteitsmonitor. KinderVilla gebruikt deze kwaliteitsmonitor het hele jaar door voor de meting van pedagogische kwaliteit.

KinderVilla gebruikt deze kwaliteitsmonitor het hele jaar door voor de meting van pedagogische kwaliteit.

Wat meten we?

 

 • De kwaliteit van de leefomgeving van het kind.
  Denk hierbij aan: inrichting van de groepen, binnenruimte, buitenruimte, spelmateriaal.
  Om de kwaliteit van de leefomgeving te testen vullen alle groepen op alle vestigingen regelmatig een lijst in met vragen over de verschillende ruimtes. Met behulp van deze lijsten brengen we in kaart of de kwaliteit voldoet aan onze norm.
 • Structurele kwaliteit. Denk hierbij aan: groepsgrootte, vaste krachten en stabiliteit van de groep (hoe vaak per week zien kinderen elkaar en de medeopvoeder). Met behulp van een invulschema kan de kwaliteitscoach per groep zien hoe het met de stabiliteit gesteld is. We brengen in kaart hoe vaak kinderen elkaar tegenkomen en welke medeopvoeders ze gedurende een week zien. Zo kan bijvoorbeeld zichtbaar worden waarom sommige kinderen moeilijk wennen.
 • Interactievaardigheden van de medeopvoeder.
  Denk hierbij aan: ontwikkelingsstimulering, praten & uitleggen, structuren & grenzen stellen, begeleiden van interactie tussen kinderen.
  Om de interactievaardigheden van iedere medeopvoeder te kunnen beoordelen leggen we deze eens per jaar vast op film. Zowel de medeopvoeder als de kwaliteitscoach kiezen ieder een moment dat ze willen vastleggen. Bijvoorbeeld een spelmoment, een verzorgmoment of een moment tussen twee activiteiten in. Tijdens een vervolggesprek bekijkt de medeopvoeder samen met de kwaliteitscoach de opname. Op deze manier worden medeopvoeders zich bewust van hun handelen.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest