Communicatie

Feedback

Bij KinderVilla hechten we veel waarde aan transparantie. Zo is ons werkklimaat ook ingericht. De drempel om elkaar aan te spreken is laag. Dit geldt ook voor de communicatie tussen KinderVilla en ouders. Vragen en suggesties van ouders zijn zeer waardevol voor ons. Het zorgt ervoor dat KinderVilla zich continue kan blijven verbeteren. Met vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind. Indien nodig kan de kwaliteitscoach erbij betrokken worden of in een later stadium de directie. Ook zij zijn meerdere malen per week aanwezig op de vestigingen.
Naast deze open manier van communiceren vragen wij alle ouders jaarlijks om feedback in ons klanttevredenheidsonderzoek.

Thomas Gordon

Voor de communicatie met kinderen heeft KinderVilla delen van drie pedagogische stromingen geïntegreerd in haar beleid. Thomas Gordon, Reggio Emilia en Emmi Pikler.

De zogeheten ‘Gordon methode’ gaat uit van gelijkwaardige relaties. Kinderen zijn goed in staat om zelf aan te geven wat ze willen, ook zonder woorden. Onze medeopvoeders geven kinderen de ruimte om dit te doen. Het actief luisteren naar kinderen staat centraal. Herhalen, benoemen, vragen stellen om erachter te komen wat een kind bedoelt. Op deze manier ontstaat niet alleen begrip, maar ook vertrouwen.

Reggio Emilia

De bedenker van de Reggio Emilia methode is de Italiaanse Loris Malaguzzi. Een vooraanstaand pedagoog en filosoof. Binnen zijn methode staat de gedachte centraal dat alles vanuit kinderen zelf komt. Door kinderen te observeren leren we ze te verstaan en te begrijpen. Door open te staan voor de wensen en ideeën van kinderen staan we open voor nieuwe activiteiten. Bij KinderVilla gaan we samen met het kind op zoek naar de mogelijkheden. (Bij de NSO bijvoorbeeld mogen kinderen meedenken over de indeling van het dagprogramma).

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen deze methode is het vormen van een eigen identiteit. Alle kinderen zijn in staat een eigen identiteit te vormen. Het contact met zijn/haar omgeving speelt hierbij een grote rol. Het is daarom belangrijk een omgeving te creëren met genoeg uitdagingen. Bij KinderVilla heeft iedere groep verschillende hoekjes met eigen spelmateriaal/activiteiten. De groepen hebben een huiselijke uitstraling die kinderen aanzet tot spelen en het doen van ontdekkingen.

Emmi Pikler

Emmi Pikler was kinderarts in Hongarije. Zij ging ervan uit dat kinderen zichzelf het beste ontwikkelen als deze ontwikkeling een natuurlijk verloop kent. Dus op een eigen tempo. Deze methode is vooral terug te zien bij de babygroepen van KinderVilla. Vrij bewegen, vrij spel en respectvolle verzorging zijn sleutelwoorden in de visie van Emmi Pikler. Een kind ontwikkelt zich het beste als het de kans krijgt om fouten te maken en zelf ontdekkingen te doen. Dit alles in een liefdevolle, veilige omgeving.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest