Aansluiting op school

Voorbereiding school

Bij KinderVilla worden kinderen spelenderwijs voorbereid op school. Op wat er van hen verwacht wordt én wat ze kunnen verwachten als ze vier jaar zijn. Dit doen we onder meer door 3+ activiteiten te organiseren voor de oudste peuters. Kinderen wennen er op deze manier aan om met kinderen van dezelfde leeftijd te samen te werken in één groep.

De 3+ activiteiten bieden extra uitdaging doordat kinderen spelmateriaal aangeboden krijgen dat geschikt is voor drie jaar en ouder. Bijvoorbeeld knippen, prikken met prikpennen, puzzels met meer stukjes of samen bakken.

Bij KinderVilla worden vriendschappen voor het leven gesloten tussen kinderen.

NSO

KinderVilla heeft zes vestigingen waar ‘na schoolse opvang’ is gehuisvest. Deze NSO’s bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ook binnen de NSO werken we met waarden en normen die op school gebruikelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: zitten en praten in de kring, samenwerken aan een opdracht, voor elkaar te zorgen en elkaar helpen.
Omdat KinderVilla zelf de kinderen van school haalt kennen de medeopvoeders de verschillende scholen en hebben ze contact met de betreffende leerkracht.

Rapportage naar school

KinderVilla houdt voor alle kinderen een zogeheten KinderVilla-kindkaart bij. Deze kaarten worden gebruikt bij de halfjaarlijkse kind/oudergesprekken. De mentor van het kind houdt in de kindkaart informatie bij over de algemene ontwikkeling van het kind. Deze kaarten kunnen uitstekend gebruikt worden bij de overdracht aan school. Ze bevatten voldoende informatie die een leerkracht nodig heeft over een nieuw kind op school.

Reünie

Bij KinderVilla worden vriendschappen voor het leven gesloten tussen kinderen. Ze verblijven vaak de eerste vier jaar van hun leven samen bij de dagopvang van KinderVilla. Daarna gaan ze door naar de naschoolse opvang. Zelfs als kinderen in een latere fase niet meer op dezelfde school zitten worden de vriendschappen gekoesterd. KinderVilla heeft inmiddels haar eerste lichting 18-jarigen die van school komen. De eerste reünies kunnen georganiseerd worden. En daar zijn we trots op.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest