Filosofie

Bij KinderVilla staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Wij geven vertrouwen aan ouders en kinderen door uit te blinken in persoonlijke aandacht. Professionele medeopvoeders begeleiden uw kind in het dagritme. Daarnaast stimuleren zij de cognitieve ontwikkeling van ieder kind apart. Hierbij worden ze ondersteund door onze afdeling pedagogiek. Ons uitgangspunt hierbij is zorg en ontwikkeling ‘op maat’. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zich op eigen tempo te ontwikkelen. Zowel in groepsverband als individueel houden we daar rekening mee. Meer uitleg over de inhoud van ons pedagogisch beleid leest u hier.

Vijf pijlers

Om een bijdrage te leveren aan een goed evenwicht tussen fysieke en mentale groei bij kinderen, heeft KinderVilla een eigen spel/speelvariatie ontwikkeld: de KinderVilla Cultuur. Deze is opgebouwd uit vijf pijlers.

Vier P's

Bij KinderVilla werken we met vier pedagogische basisdoelen. Deze sluiten aan bij wat in de Wet Kinderopvang wordt omschreven als ‘verantwoorde kinderopvang’.

Communicatie

Bij KinderVilla hechten we veel waarde aan transparantie. Zo is ons werkklimaat ook ingericht. De drempel om elkaar aan te spreken is laag.

NCKO

NCKO staat voor Nederlands Consortium Kinderopvang. Dit is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van pedagogen en ontwikkelingspsychologen.

Kind eerst

Bij KinderVilla staat het kind centraal. Dat merken ouders direct bij binnenkomst. Het kind wordt als eerste bij de voornaam aangesproken.

Activiteiten

Bij KinderVilla gaan we elke dag naar buiten met de kinderen. In ieder geval met de dreumesen en peuters. Bij de baby’s is dit afhankelijk van het weer.

Thema's

Creativiteit speelt een grote rol binnen onze filosofie. Vandaar dat we kiezen voor het werken met thema’s. Onze thema’s hebben allemaal een doel.

Voeding

De basis voor een gezond voedingspatroon wordt gelegd als kinderen jong zijn. Het is belangrijk en leuk voor kinderen om ervaring op te doen met allerlei soorten smaken, geuren en substanties.

Aansluiting op school

Bij KinderVilla worden kinderen spelenderwijs voorbereid op school. Op wat er van hen verwacht wordt én wat ze kunnen verwachten als ze vier jaar zijn.

Beweging

KinderVilla is bij uitstek de plek om te leren bewegen. Villa Fit is het beweegprogramma van KinderVilla dat speciaal hiervoor ontwikkeld is. Dagelijks is er aandacht voor beweging.

Pin It on Pinterest